Page 107 - PCM272

Basic HTML Version

R
eview
107
PC Master
να το αποφύγουν, ζητώντας μας να ξοδέ-
ψουμε περισσότερο χρόνο μέχρι να κατα-
νοήσουμε τη λύση. Εκτός από τους γρί-
φους που βασίζονται στο συνδυασμό και
στη χρήση αντικειμένων, υπάρχουν και τα
λεγόμενα «στατικής εικόνας» puzzles, δύο
αριθμητικού χαρακτήρα και ένα που σχετί-
ζεται με την ορθή διάταξη σωλήνων, κανέ-
να όμως δεν θα απαιτήσει περισσότερα
από λιγοστά λεπτά για να ολοκληρωθεί.
Επειδή έχω αποφασίσει, όμως, να μην γκρι-
νιάζω (πολύ) για την ευκολία των σημερι-
νών adventure games, θα αρκεστώ να πω
ότι ένα ελαφρώς υψηλότερο επίπεδο δυ-
σκολίας θα πρόσθετε μερικούς ακόμη πό-
ντους στην εικόνα του Journey Down. Οι
σκέψεις που μας καλεί το παιχνίδι να κά-
νουμε κρίνονται ορθές, πλην ίσως μίας,
που έχει να κάνει με το ίσιωμα ενός χερου-
λιού, απαραίτητου για να σηκώσουμε την
άγκυρα του υδροπλάνου, ακριβώς πριν
από το τέλος. Αν μη τι άλλο, η υλοποίησή
του δεν είναι και ο πιο λογικός τρόπος για
να επιτύχεις κάτι τέτοιο.
Η ευχάριστη έκπληξη του πρώτου επει-
σοδίου ακούει στις λέξεις «εμφανιζόμενοι
χαρακτήρες». Μπορεί οι τοποθεσίες που κι-
νούμαστε να μην είναι ιδιαίτερα πολλές,
αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο και με τα πρό-
σωπα που συναντάμε. Πάσης φύσεως προ-
σωπικότητες, από τη δυναμική Lina, τον
βαριεστημένο Matoke, που δεν κάνει τίπο-
τε άλλο από το να ψαρεύει, και τους ναύ-
τες που συζητούν για τους μύθους της
Underland, μέχρι τον αγχώδη μάγειρα Sabo
και τον Mama Makena, που διατηρεί το
ομώνυμο μικρό εστιατόριο της πόλης, γεμί-
ζουν επαρκώς την περιπέτεια και την προι-
κίζουν με πολλούς διαλόγους, επιμηκύνο-
ντας ταυτόχρονα τη συνολική διάρκειά της.
Φινάλε, όπως προαναφέραμε, δεν υπάρ-
χει, αλλά το πρώτο αυτό κεφάλαιο ολο-
κληρώνεται ομαλά και αφήνει πολλά ζητή-
ματα ανοικτά για τη συνέχεια. Η ιστορία
αναμένεται να έχει μεγαλύτερο ενδιαφέ-
ρον, περισσότερη δράση και καταδίωξη και
σίγουρα ένα πολύ ευχάριστο δίδυμο πρω-
ταγωνιστών, που δύσκολα θα αφήσουν
ασυγκίνητο τον παίκτη. Κάπως έτσι φτά-
νουμε στο σοβαρότερο μειονέκτημα του
Journey Down, που δεν είναι άλλο από την
τιμή του. Με δεδομένο ότι περιμένουμε
τρεις συνέχειες, δίχως να έχει διευκρινιστεί
αν θα κοστίζουν ανάλογα –οπότε και υιο-
θετούμε αυτή την υπόθεση– τα
13 που
ζητάει το πρώτο επεισόδιο δεν είναι λίγα.
Ναι μεν «αθωώνεται» από περιπτώσεις τύ-
που Yesterday με τιμή
30 και διάρκεια 6
περίπου ώρες, αλλά, εάν τελικά η συνολι-
κή τιμή απόκτησής του κυμανθεί στα
52,
σίγουρα μιλάμε για πολύ υψηλό ποσό. Την
ίδια στιγμή κάνει το ακριβώς αντίθετο του
Walking Dead, δίχως να προσφέρει εναλ-
λακτικά τη δυνατότητα απόκτησης και των
τεσσάρων επεισοδίων σε καλύτερη τιμή,
έστω και αν πρόκειται για επιλογή που δεν
προτιμάται ιδιαίτερα από τους παίκτες.
Αναλαμβάνοντας όμως τη σχετική ευθύ-
νη, θα προτείνω σε κάθε φίλο των point ‘n’
click adventure games να το αποκτήσει,
έστω κι αν είναι ελαφρώς «τσιμπημένο».
Αξίζει για όλα όσα περιέγραψα παραπάνω,
συν το ότι οι δημιουργοί του θέλησαν και
κατάφεραν να μετατρέψουν την πρώτη
απόπειρά τους σε ένα παιχνίδι σύγχρονου
παρουσιαστικού, που δεν υπολείπεται σε
τίποτα των αντίστοιχων δημιουργιών μεγα-
λύτερων και γνωστότερων studios.
ΦΕΡΤΕ ΜΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΑ
ΕΠΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ!
Ιδιαίτερο παρουσιαστικό, αψεγάδιαστο
speech, ενδιαφέρουσα υπόθεση, πλείστες
υποσχέσεις για τη συνέχεια, επάρκεια γρί-
φων, πολύ ομαλός σχεδιασμός και αξιο-
μνημόνευτοι χαρακτήρες: αυτό είναι το
πρώτο επεισόδιο του Journey Down. Κύριε
Theodor Waern και λοιποί συνεργάτες,
στρωθείτε άμεσα στη δουλειά και φροντί-
στε να μας δώσετε γρήγορα τη συνέχειά
του, διατηρώντας και διανθίζοντας τα θετι-
κά στοιχεία και αναθεωρώντας ελαφρώς το
ζήτημα της τιμής του. Το παιχνίδι δείχνει
να έχει όλα τα φόντα για να σκαρφαλώσει
στις υψηλότερες θέσεις των τίτλων
adventures για το 2012. Μην αφήσετε την
ευκαιρία να πάει χαμένη!
Το πρώτο αυτό
κεφάλαιο
ολοκληρώνεται
ομαλά.
84
%
ΘΕΤΙΚΑ-ΑΡΝΗΤΙΚΑ
n
Είδος:
3rd person point and click adventure game
n
Έκδοση:
Skygoblin
n
Ανάπτυξη:
Skygoblin
n
Διάθεση:
Gamersgate
n
Τιμή:
12,99
n
Ελάχιστες απαιτήσεις:
Intel Pentium 4
1,8GHz ή αντίστοιχος AMD Athlon, VGA nVidia/ATi με 128MB, συμβατή με DirectX 9.0c και OpenGL 1.4+, 512ΜB RAM (1GB για Vista/7), 700MB στο σκληρό δίσκο, O/S Win XP/Vista/7
n
Multiplayer:
Όχι
n
Επίσημο Web site:
http://skygoblin.com/the-journey-down/#
n
Επιρροές:
Η αφρικανική κουλτούρα
n
Εναλλακτική πρόταση:
Το πολύ παλαιότερο Grim Fandango
• Ο ξεχωριστός κόσμος και οι
χαρακτήρες του
• Η cool ατμόσφαιρα που αποπνέει
• Η μοναδική αισθητική του
• Η τζαζ και ρέγκε μουσική
• Δίστασε να αποδειχθεί ελαφρώς
δυσκολότερο σε ορισμένα σημεία
• Η υψηλή τιμή του
Λίγο πριν από το τέλος.
Ποια είναι τα σχέδιά του άραγε;
Δεν θυμίζει αρκετά Grim Fandango;