Page 108 - PCM272

Basic HTML Version

R
eview
PC Master
108
Δ
εν γνωρίζω πόσοι είστε fans ή
έστω ενήμεροι για την ύπαρξη
της τηλεοπτικής σειράς «The
Walking Dead», που προβάλλε-
ται στην Αμερική από τον
Οκτώβριο του 2010, σημειώνο-
ντας ιδιαίτερη επιτυχία. Αντλώντας το πε-
ριεχόμενό της από το ομώνυμο κόμικ των
Robert Kirkman, Tony Moore και Charlie
Adlard, περιγράφει τις προσπάθειες επιβίω-
σης όσων έχουν παραμείνει ζωντανοί σε
έναν κόσμο κατειλημμένο από νεκροζώ-
ντανους. Η Telltale games, γνωστή για τις
μεταφορές περιεχομένου ταινιών και σει-
ρών σε ηλεκτρονικά παιχνίδια (Back to the
Future, Jurassic Park, Law & Order), απέ-
κτησε τα δικαιώματα για να προβεί σε μία
ακόμη ανάλογη απόπειρα. Λίγο καιρό μετά
το Metal dead, ερχόμαστε εκ νέου αντιμέ-
τωποι με τις στρατιές των zombies και τη
διάθεσή τους να μετατρέψουν σε ον όμοιο
με αυτά κάθε άτυχο άνθρωπο που θα βρε-
θεί στο διάβα τους.
ΜΕ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ
Ασφαλώς η video game εκδοχή της σει-
ράς δεν θα μπορούσε να ακολουθεί το
υπάρχον σενάριο του κόμικ, οπότε έχουμε
να κάνουμε με μία νέα ιστορία, αν και ορι-
σμένοι χαρακτήρες της αρχικής κάνουν την
εμφάνισή τους τόσο σε αυτό όσο και σε
επόμενα επεισόδια. Ναι, καλά καταλάβατε,
για μία ακόμη φορά έχουμε να κάνουμε με
ένα παιχνίδι χωρισμένο σε επεισόδια, όπως
συνηθίζει η Telltale να μας προσφέρει τις
δημιουργίες της.
Ο Lee Everett είναι καθηγητής του Πανε-
πιστημίου της Τζόρτζια, κατηγορούμενος
για το φόνο του ανδρός που σχετιζόταν
ερωτικά με την πρώην γυναίκα του. Κατά
τη διαδικασία μεταφοράς του στις φυλα-
κές, το όχημα στο οποίο επιβαίνει ανατρέ-
πεται και βγαίνει εκτός δρόμου, λόγω πρό-
σκρουσής του σε έναν... ασυνήθιστο πεζό.
Όταν ο πρωταγωνιστής συνέρχεται και κα-
ταφέρνει να βγει από το αυτοκίνητο, συ-
νειδητοποιεί ότι ο οδηγός έχει μετατραπεί
σε νεκροζώντανο. Χωρίς να μπορεί να εξη-
γήσει τι συμβαίνει, κατευθύνεται προς την
κοντινότερη οικία. Εκεί συναντάει τη μικρή
Clementine, που έχει καταφέρει να επιβιώ-
σει, την ίδια ώρα που οι γονείς της βρίσκο-
νται στη μακρινή Savannah, και από τα μη-
νύματα που ακούει ο Lee στον τηλεφωνη-
τή του σπιτιού φαίνεται να είναι νεκροί. Ο
Lee αναλαμβάνει να προσέχει την
Clementine και λίγο αργότερα συναντά τον
Shawn Greene και έναν φίλο του. Αφού
τους βοηθήσει να απεμπλοκάρουν ένα αυ-
τοκίνητο και να γλιτώσουν από μία ακόμη
επίθεση zombies, κατευθύνονται προς τη
φάρμα του πατέρα του Shawn, που δείχνει
να είναι πιο ασφαλές μέρος για να διανυ-
κτερεύσουν. Εκεί θα γνωρίσει τον Kenny
και την οικογένειά του, που επίσης φιλοξε-
νούνται από τον Hershel Greene. Μετά το
πέρας της νύχτας, και αφού ξημερώσει η
επόμενη μέρα, οι νεκροζώντανοι δεν αρ-
γούν να φτάσουν στη φάρμα και να προ-
σπαθήσουν να εισβάλουν σε αυτή.
ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Σε ποια κατηγορία ανήκει λοιπόν ο εν
λόγω τίτλος; Είναι adventure game; Το
πρώτο αυτό δείγμα μας οδηγεί σε αρνητική
απάντηση, καθώς γρίφοι επί της ουσίας δεν
υφίστανται. Είναι action game; Επίσης όχι,
μια και η δράση έχει αισθητά διαστήματα
παγώματος, ενώ δεν εντοπίζονται πολλά
quick time events. Θεωρώ ότι ο όρος που
το περιγράφει καλύτερα είναι «interactive
movie». Κάθε φορά που καλούμαστε να
απαντήσουμε σε μία ερώτηση που τίθεται,
υπάρχει περιορισμένος χρόνος, με τρεις ή
τέσσερις διαθέσιμες επιλογές. Στις επιθέ-
PERFORMANCE
REPORT
ΤΟ ΤΡΕΞΑΜΕ ΣΕ:
MacBook Pro 4.1, Core 2 Duo 2,4GHz,
2GB RAM DDR2, nVidia 8600M GT, Win
XP SP3, ανάλυση 1.440x900
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ:
Παρά τον ισχυρισμό για απαίτηση ύπαρ-
ξης 3GB RAM, δεν είχαμε πρόβλημα να
τρέξουμε το παιχνίδι. Σε σημεία έντονης
δράσης παρατηρήθηκαν κάποια αισθητά
frame drops. Σημειώστε επίσης ότι σε
ορισμένες περιπτώσεις έχουν παρατηρη-
θεί μικροπροβλήματα στα γραφικά με τις
κάρτες της ATi, τα οποία λύνονται με την
επιλογή «Application controlled», όσον
αφορά στο anti-aliasing, στο control
panel της VGA.
Κάποιες στιγμές το
μόνο που μπορείς
να κάνεις είναι να
σκοτώσεις.
Αλίμονο σε εκείνον που θα πέσει στα χέρια
τους.
THE WALKING DEAD
EPISODE 1 - A NEW DAY
Tα ζόμπι είναι ξανά στη μόδα…
του Μάνου «manos426f» Καρκαλέμη manos426f@hotmail.com