Page 110 - PCM272

Basic HTML Version

R
eview
PC Master
110
Θ
υμάστε ένα hack ‘n’ slash
παιχνίδι που είχε κυκλοφορή-
σει πριν από μερικά χρόνια
με το όνομα Oniblade; Κατά
πάσα πιθανότητα όχι, εκτός
και αν είστε φανατικός υπο-
στηρικτής της ρωσικής gaming βιομηχα-
νίας. Μήπως, όμως, το X-Blades σας λέει
κάτι; Ναι, είναι εκείνο το επιεικώς μετριό-
τατο remake του Oniblade, με την ξανθιά
σεξοβόμβα πρωταγωνίστρια με τα λιγοστά
ρούχα, που τόσο είχε λατρέψει ο Admiral
στο πολυσέλιδο review του. Όσο και αν
φαίνεται περίεργο, το ξεχασμένο εκείνο
παιχνίδι κατάφερε να αποκτήσει «πνευμα-
τικό» διάδοχο, με το ευφάνταστο όνομα
Blades of Time, και φιλοδοξεί να βρει μία
καλή θέση στη σκληρή, σύγχρονη πραγ-
ματικότητα.
ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ DRAGONLAND
Το Blades of Time χαρακτηρίζεται ως
πνευματικός διάδοχος του X-Blades και όχι
ως κανονικό sequel, διότι δεν συνεχίζει
ακριβώς την ιστορία(;) του προηγούμενου
παιχνιδιού, παρά μόνο διατηρεί την ηρωί-
δα Ayumi και μερικούς ακόμα χαρακτήρες
και τους τοποθετεί σε ένα νέο setting. Στο
νέο παιχνίδι, λοιπόν, η κορασίδα μας προ-
σπαθεί να ξεφύγει από έναν μυστηριώδη
κόσμο που ελέγχεται από κάποιες αρχαίες
επικίνδυνες δυνάμεις, οι οποίες όμως
έχουν άλλα σχέδια για το μέλλον της. Θα
τα καταφέρει;
Η πρώτη εντύπωση που δίνει το παιχνίδι
είναι ότι ακολουθεί κατά πόδας τα χνάρια
του προκατόχου του. Η ντελικάτη ηρωίδα
μας είναι οπλισμένη με δύο σπαθιά, τα
οποία της επιτρέπουν να καθαρίζει τις ορ-
δές των εχθρών που την περιτριγυρίζουν
με σχετική άνεση, ενώ διαθέτει ακόμα και
τη δυνατότητα counter, όταν το ίδιο το
παιχνίδι εμφανίσει τη σχετική ένδειξη στην
οθόνη. Εκτός από τα σπαθιά, κουβαλάει
μαζί της και ένα πυροβόλο, το οποίο προ-
καλεί μεν μικρότερη ζημιά, αλλά προσφέ-
ρει την ασφάλεια της απόστασης, ενώ συ-
νήθως αποτελεί και το μοναδικό τρόπο
εξόντωσης των ιπτάμενων απειλών. Υπάρ-
χει επίσης μία μπάρα, η οποία γεμίζει όσο
σφυροκοπάτε τα κακόμοιρα αντίπαλα τε-
ρατάκια και, όταν γεμίσει αρκετά, μπορείτε
να εξαπολύσετε μία ισχυρή επίθεση που
σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά της. Η επί-
θεση αυτή διοχετεύεται μέσω μίας από
τρεις διαθέσιμες μαγείες (fire, ice και...
heavy strike), τις οποίες ξεκλειδώνετε κα-
τά τη διάρκεια του παιχνιδιού με τη βοή-
θεια κάποιων altars. Εκτός από την επιθε-
τική μαγεία, υπάρχει ένα ακόμα spell, το
Order, με το οποίο –μεταξύ άλλων– μπο-
ρείτε να εντοπίζετε κρυμμένα σεντούκια
που σας παρέχουν νέο και καλύτερο εξο-
πλισμό.
Αρχικά λοιπόν, το gameplay βασίζεται
σε αυτούς τους μηχανισμούς, οι οποίοι εί-
ναι μεν ευχάριστοι, χάρη στον προσεγμένο
χειρισμό (έπαιξα με mouse/keyboard χω-
ρίς κανένα πρόβλημα) και στη γρήγορη
δράση, σύντομα όμως αποδεικνύονται ιδι-
αίτερα απλοϊκοί και δεν φτάνουν σε καμία
περίπτωση το βάθος, την ποικιλία και την
ποιότητα αντίστοιχων τίτλων της κατηγο-
ρίας (βλέπε Devil May Cry). Θα λέγαμε ότι
PERFORMANCE
REPORT
ΤΟ ΤΡΕΞΑΜΕ ΣΕ:
Intel Core i7 920, 6GB RAM, GPU 560Ti
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ:
Δεν αντιμετωπίσαμε πρόβλημα απόδο-
σης και σταθερότητας. Τα μόνα προβλή-
ματα που παρουσιάστηκαν ήταν κάποια
glitches της μηχανής γραφικών, τα οποία
δεν εξαλείφθηκαν παρά την εγκατάστα-
ση των patches.
Princess May Cry
του Γιώργου «Sephir» Δεμπεγιώτη
In your face!
Ακόμα και αν καταφέρετε να χαθείτε, υπάρχει
πυξίδα...
BLADES OF TIME