Page 112 - PCM272

Basic HTML Version

R
eview
PC Master
112
Δ
εν θέλω να γράφω ψέματα.
Βλέποντας τα λογότυπα των
Black Bean games και
Milestone στη συσκευασία του
MUD και όντας επηρεασμένος
από την εμπειρία που είχα προ
ολίγων μηνών με το WRC 2, σκέφτηκα ότι
«μία από τα ίδια θα δούμε, αλλά με μηχα-
νές αυτή τη φορά». Διατηρούσα πολύ επι-
φυλακτική στάση απέναντί του, θεωρώ-
ντας ότι πολύ δύσκολα θα κατάφερνε να
με κερδίσει και να καλύψει τις απαιτήσεις
μου. Ομολογώ ότι το αδίκησα…
ΕΠΙΣΗΜΟ LICENSE KAI GAME
MODES
Μετά το WRC και την εξασφάλιση της
άδειας χρήσης πραγματικών ονομάτων
ομάδων, οδηγών και χορηγών, η
Milestone στράφηκε στο παγκόσμιο πρω-
τάθλημα motocross, το οποίο «φώναζε»
εδώ και καιρό ότι έχρηζε ύπαρξης ενός
επίσημου video game εκπροσώπου. Μπο-
ρεί το εν λόγω μηχανοκίνητο σπορ να μην
είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στη χώρα μας,
δεν συμβαίνει όμως το ίδιο στο εξωτερι-
κό. Βέβαια, σε καμία περίπτωση δεν αρ-
κούν μερικά διάσημα ονόματα και γνωστά
μοντέλα μηχανών για να στοιχειοθετή-
σουν ένα άρτιο video game. Η Milestone
έδειξε να το λαμβάνει σοβαρά υπόψη αυ-
τό και αφοσιώθηκε στη δημιουργία ενός
τίτλου ο οποίος, παρ’ ότι κλείνει το μάτι
στο arcade στοιχείο, καταφέρνει να απει-
κονίσει με επιτυχία τα δρώμενα που λαμ-
βάνουν χώρα στις οριοθετημένες χωμάτι-
νες, δύσκολες και τρομερά απαιτητικές
διαδρομές. Παράλληλα, αφιερώνει ένα
μέρος του και στο freestyle motocross,
καθώς περιλαμβάνει τους γνωστούς δια-
γωνισμούς φιγούρων στον αέρα, μερικές
από τις οποίες κόβουν την ανάσα του κοι-
νού και προσφέρουν θέαμα που όμοιό
του δεν υφίσταται πουθενά, πέραν φυσι-
κά του freestyle BMX, που έχει πολλάκις
υπάρξει πηγή έμπνευσης για τους ριψο-
κίνδυνους αναβάτες του motocross (στη
συνέχεια θα αναφέρεται εν συντομία MX).
Ξεκινώντας, ο παίκτης έχει τη δυνατότητα
να διαλέξει ανάμεσα σε δύο single player
game modes, τo Official και το World Tour.
Το πρώτο παρέχει την επιλογή να τρέξουμε
σε μία μεμονωμένη διαδρομή, να πάρουμε
μέρος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, αποτε-
λούμενο από 12 διαδοχικούς αγώνες, κα-
θώς και να συμμετάσχουμε στο MX των
Εθνών, σε 16 διαφορετικές πίστες, όπου ο
αναβάτης που θα επιλέξουμε εκπροσωπεί
τη χώρα του. Ουσιώδης διαφορά της τελευ-
ταίας επιλογής αποτελεί η ευκαιρία που
έχουμε να τρέξουμε με ένα από τα θηρία
της Open κατηγορίας, εκτός των MX1/MX2
μοντέλων που συναντάμε στις άλλες περι-
πτώσεις. Κι αν αυτό το mode μπορεί να
ολοκληρωθεί σχετικά γρήγορα (αναλόγως
του βαθμού δυσκολίας που θα επιλέξουμε
και της θέλησής μας να κερδίσουμε το πρω-
τάθλημα), δεν συμβαίνει το ίδιο με το World
Tour. Εκτός των single races, περιέχει 55
ολόκληρα events, καθένα από τα οποία
αποτελείται από 3 ή 4 αγώνες. Μεταξύ αυ-
τών περιλαμβάνονται head-to-head μάχες
με συγκεκριμένους αντιπάλους, elimination
races, freestyle επιδείξεις, αλλά και κούρ-
σες επίτευξης διέλευσης μέσα από τα πε-
ρισσότερα δυνατά checkpoints, σε συγκε-
κριμένο χρονικό διάστημα. Τα περισσότερα
events είναι αρχικά κλειδωμένα, οπότε, για
να ξεκλειδώσουν, χρειάζεται να μαζεύουμε
κάθε φορά τον αναγκαίο αριθμό απαιτούμε-
νων πόντων, διαμέσου της επιτυχίας μας σε
όσα είναι διαθέσιμα. Η εξαργύρωση των συ-
γκεντρωθέντων πόντων, όμως, έχει κι άλ-
λους πολλούς προορισμούς: τo ξεκλείδωμα
των freestyle tricks, ώστε να μπορούμε να
τα εφαρμόσουμε στις επιδείξεις, την ανα-
βάθμιση των ικανοτήτων (αντοχή – δύναμη
– ταχύτητα) του αναβάτη μας, την αλλαγή
PERFORMANCE
REPORT
ΤΟ ΤΡΕΞΑΜΕ ΣΕ:
CPU Intel Core 2 Duo E8600 3,33GHz,
4GB RAM DDR3, ATi Radeon HD6870
1GB, Windows 7 Pro 32-bit SP1,
1.680x1.050
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ:
Δυστυχώς, το multiplayer δεν ήταν προ-
σβάσιμο την ώρα που γραφόταν το
review. Στο single player κομμάτι, πά-
ντως, δεν συναντήσαμε την παραμικρή
δυσλειτουργία.
Oι freestyle φιγούρες θέλουν καλή εκμάθηση.
Πάμπολλοι γνωστοί χορηγοί δίνουν το «παρών».
Λασπομαχίες και εναέριοι διαγωνισμοί
του Μάνου «manos426f» Καρκαλέμη manos426f@hotmail.com
MUD-FIM MOTOCROSS
WORLD CHAMPIONSHIP