Page 21 - PCM272

Basic HTML Version

Υ
πήρξε μία εποχή (πριν από περίπου
πέντε χρόνια) που στο χώρο των παι-
χνιδιών στρατηγικής δεν έβλεπες τί-
ποτε άλλο παρά μόνο rtS που ήταν αφιε-
ρωμένα στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκείνη
την περίοδο τα World War 2 strategies ήταν
πολύ της μόδας, σε σημείο που σχεδόν κά-
θε μήνα εφορμούσαν σαν στούκας στους
σκληρούς δίσκους των game reviewers. Οι
κριτικοί (αφού πρώτα αναστέναζαν δυσαρε-
στημένα) προσπαθούσαν με πολύ κόπο να
βρουν τον τίτλο που θα μπορούσε να βρεθεί
στον αφρό της θάλασσας. Τα αποτελέσματα
στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν άκρως
απογοητευτικά, καθώς οι τίτλοι που στέκο-
νταν αξιοπρεπώς ήταν ελάχιστοι. Το μοναδι-
κό strategy που πραγματικά ήταν πολλά
σκαλιά πιο πάνω σε ποιότητα από τον αντα-
γωνισμό, δεν ήταν άλλο από το καταπληκτι-
κό company of heroes της relic!
ΤΟ ΠΟΛΥΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ
SEQUEL
Το company of heroes τα είχε σχεδόν
όλα: κινηματογραφική πλοκή, εξαιρετικούς
μηχανισμούς στο gameplay, αψεγάδιαστα
γραφικά, που προσφέρονταν για bench-
marking tests, και, φυσικά, production
values που έφταναν μέχρι τον ουρανό. Χω-
ρίς αμφιβολία, ήταν ένας state of the art τίτ-
λος, για αυτό και απέσπασε ουκ ολίγα βρα-
βεία από τους εκπροσώπους τους ειδικού
Τύπου και λατρεύτηκε από την πλειοψηφία
των gamers.
Η relic δεν έπαψε να υποστηρίζει τον πε-
τυχημένο τίτλο της, κυκλοφορώντας δύο
expansions (opposing Fronts και tales of
Valor), ενώ και η modding community έβα-
λε τα δυνατά της, ώστε το company of
heroes να θεωρείται ακόμη και σήμερα ένας
αξιόλογος τίτλος. Και κάπου εδώ, φτάνο-
ντας στις αρχές Μαΐου, η relic με επίσημη
ανακοίνωσή της θέλησε να μας επαναφέρει
στα μπαρουτοκαπνισμένα πεδία των μαχών
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. to company
of heroes 2 είναι πλέον γεγονός και, σύμ-
φωνα με τις πρώτες πληροφορίες που
έχουν δει μέχρι στιγμής το φως της δημο-
σιότητας, το νέο παιχνίδι θα καλύπτει τα
πολεμικά γεγονότα του ανατολικού μετώ-
που από το 1941 (με την έναρξη της Επιχεί-
ρησης Μπαρμπαρόσα) μέχρι το 1945 (και
την εισβολή του Κόκκινου Στρατού στο Βε-
ρολίνο), δίνοντας την ευκαιρία στους παί-
κτες να ελέγξουν και να κατευθύνουν τα
στρατεύματα της «σοβιετικής αρκούδας» (ο
«Kuv» θα το λατρέψει μόνο και μόνο για αυ-
τό το λόγο).
Σύμφωνα με όσα έχουν κυκλοφορήσει μέ-
χρι στιγμής, οι developers της relic είναι
έτοιμοι να ξεπεράσουν για μία ακόμη φορά
τους εαυτούς τους, καθώς η νέα game
engine, που ονομάζεται essence 3.0, θα
συνδυάζει καταπληκτικά γραφικά και εντυ-
πωσιακή τεχνολογία στο πεδίο της μάχης.
Ειδικότερα, το σύστημα truesight θέλει να
δώσει μία πιο ρεαλιστική εικόνα για τη γνω-
στή σε όλους μας «fog of war», όπου κάθε
μονάδα θα έχει διαφορετικό οπτικό πεδίο
στη μάχη. Παράλληλα, όπως προμηνύουν οι
δημιουργοί του sequel, το βάρος αναμένεται
να πέσει σε μία ανανεωνόμενη έκδοση των
ήδη πετυχημένων μηχανισμών μάχης, αλλά
και στο νέο commander’s abilities System,
το οποίο αναμένεται να προσθέσει έναν τό-
νο role-playing στη συνολική εμπειρία.
Εκτός από τα παραπάνω, η relic είναι έτοιμη
να δώσει μεγάλη βάση και στο multiplayer,
χωρίς βέβαια να έχει κάνει γνωστές περισσό-
τερες λεπτομέρειες για τη μορφή του on–
line παιχνιδιού.
ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ
Χωρίς αμφιβολία, το βάρος που καλούνται
να σηκώσουν στους ώμους τους οι
developers της relic είναι κολοσσιαίων δια-
στάσεων, καθώς από τη μία καλούνται να
ξεπεράσουν σε ποιότητα έναν σχεδόν τέ-
λειο τίτλο και από την άλλη να βρουν έξυ-
πνους gameplay μηχανισμούς, που θα κά-
νουν τον τίτλο τους να κερδίσει της εντυπώ-
σεις σε μία κατηγορία τίτλων που, κακά τα
ψέματα, είναι από τις πιο κορεσμένες που
υπάρχουν (έχει μπουχτίσει πια ο κόσμος από
το συνδυασμό rtS + b’ Παγκόσμιος). Τα
πρώτα μηνύματα που μας έρχονται είναι
άκρως ενθαρρυντικά και δεν αποκλείεται το
2013 (οπότε και τοποθετείται η ημερομηνία
κυκλοφορίας του) το company of heroes 2
να διεκδικήσει τον τίτλο του καλύτερου
strategy. Χωρίς αμφιβολία, οι προσδοκίες
μας για το sequel του company of heroes εί-
ναι πολύ υψηλές και το περιμένουμε με με-
γάλη ανυπομονησία.
PC
21
PC Master
του Πέτρου «petrosky» Κυπραίου
kypraios@compupress.gr
1.
Shogun 2 – Fall oF the Samurai
2.
Wargame: european eScalation
3.
might and magic: heroeS Vi
4.
cruSader KingS ii
5.
daWn oF War ii: retribution
STRATEGY
TOP 5
Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΑΡΕΑΣ!
Στρατηγική τελειότητα
Έφτασε η ώρα του
Κόκκινου Στρατού να
αναλάβει δράση!