Page 88 - PCM272

Basic HTML Version

R
eview
ναδικότητα. Η αλήθεια είναι ότι αυτό
ήταν λίγο απαραίτητο, για να μην καταλή-
γουν όλοι οι χαρακτήρες να μοιάζουν οι
ίδιοι στο τέλος του παιχνιδιού, αλλά είναι
ένα στοιχείο το οποίο κυρίως ενθουσίασε
παίκτες που ήρθαν από το WoW. Για τους
υπόλοιπους είναι κάτι καλοδεχούμενο,
αλλά ίσως και αδιάφορο.
Τόσα πολλά αντικείμενα και δεν θα ξέ-
ραμε πού να τα βάλουμε. Το πρόβλημα
λύνεται με το γνωστό μας stash, το οποίο
έχει πλέον άπλετο χώρο (αρκεί να τον
αγοράσουμε με gold), αλλά και με την
καινούργια διαρρύθμιση του inventory. Το
inventory έχει απλοποιηθεί σε μέγιστο
βαθμό και πλέον όλα τα αντικείμενα
(εκτός από τις πανοπλίες) καταλαμβά-
νουν το μέγιστο 2 κουτάκια. Απομακρύνε-
ται, δηλαδή, από τη λογική του «tetris»
inventory και εξοικονόμησης χώρου, κάτι
που ενδεχομένως μπορεί να διχάσει. Αυτό
που είναι όμως ανεπίτρεπτο είναι πλέον η
κατάργηση των scrolls, είτε identify είτε
town portal. Για Town Portal υπάρχει ένα
κουμπί στο interface και λειτουργεί όπως
το Titan Quest, δηλαδή μπορούμε να πη-
γαίνουμε στην πόλη όποτε θέλουμε. Βέ-
βαια, δεν είναι instant cast για να μην εκ-
μεταλλευόμαστε αρνητικώς (exploit) αυ-
τή τη λειτουργία στη μέση της μάχης.
Η έλλειψη identify όμως ήταν κάτι που,
ενώ έχει μεν λογική πίσω από την απόφα-
ση, έτσι όπως υλοποιήθηκε είναι λάθος.
Πλέον όταν πέφτει ένα αντικείμενο με
άγνωστες ιδιότητες, αυτό που κάνουμε
για να το αναγνωρίσουμε είναι απλώς ένα
δεξί κλικ πάνω στο αντικείμενο και ανα-
μονή 5 δευτερολέπτων για να δούμε τι
ακριβώς είναι αυτό το αντικείμενο. Αυτό
ως διαδικασία δεν έχει και ιδιαίτερη έν-
νοια, παρ’ ότι είμαστε συνεχώς στη δρά-
ση, γιατί η όλη ανακάλυψη των αντικειμέ-
νων ήταν ένα από τα βασικά στοιχεία του
παιχνιδιού.
DUNGEONS (NO DRAGONS)
Ακολουθώντας την παράδοση των
προκατόχων του, το D3 είναι ένα παιχνίδι
του οποίου ο χάρτης είναι εντελώς
randomly generated. Αυτό που διαφέρει
από τους προηγούμενους τίτλους είναι
πως ο χάρτης είναι αρκετά πιο μαζεμέ-
νος και λιγότερο χαοτικός. Επίσης, κά-
ποια βασικά σημεία του χάρτη τα οποία
σχετίζονται με τα main quest, βρίσκονται
σταθερά στο ίδιο σημείο του χάρτη –
π.χ., πάντα στο ίδιο βορειοδυτικό σημείο,
ανεξαρτήτως game/δυσκολίας. Κάτι που
PC Master
88
Οι κλάσεις στη σειρά Diablo έχουν εξελιχθεί πολύ. Στο πρώτο υπήρχαν
απλώς τα τυπικά αρχέτυπα του πολεμιστή, μάγου και τοξότριας. Στο
δεύτερο κάθε χαρακτήρας απέκτησε ιδιαιτερότητες με βάση τον τρόπο
παιχνιδιού της κλάσης του. Πλέον στο τρίτο παιχνίδι της σειράς κάθε
ήρωας δεν είναι μόνο διαφορετική κλάση, αλλά φαίνεται και η διαφορε-
τική του προέλευση στην προφορά του, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο
περισσότερο βάθος. Ας τους γνωρίσουμε. Καινούργιο στοιχείο στο D3
είναι το ότι μπορούμε να παίξουμε είτε τη θηλυκή είτε την αρσενική έκ-
δοση κάθε ήρωα!
Barbarian (Barb):
Η μόνη κλάση που επιστρέφει αυτούσια από το
Diablo 2. Η πειθαρχία και ο κώδικας τιμής των Βαρβάρων του κόσμου
του Sanctuary είναι μνημειώδεις. Πιστεύουν στην απλότητα και την
αγνότητα του σπαθιού και του τσεκουριού. Ο τυπικός σώμα-με-σώμα
πολεμιστής είναι πραγματική μηχανή ολέθρου. Για να ενεργοποιήσει τα
πιο δυνατά του skills, χρησιμοποιεί ως πόρο το Fury, το οποίο τροφο-
δοτείται με λιγότερο δυνατά skills (fury generators) ή όταν τρώει ζημιά.
Όσο δε βρίσκεται στη μάχη το fury μειώνεται, για αυτό και ο βάρβαρος
είναι αποτελεσματικότερος όσο βρίσκεται στην καρδιά της μάχης. Κλα-
σικά skills όπως το whirlwind επιστρέφουν, ενώ πλέον μπορεί να καλέ-
σει για ορισμένο χρονικό διάστημα και τους ίδιους τους Ancients!
Demon Hunter (DH):
Το αρχέτυπο του τοξότη στο παιχνίδι (με την
gothic αισθητική). Μπορεί να έχει δύο μικρές βαλλίστρες, μία σε κάθε
χέρι, ενώ χρησιμοποιεί και τα τυπικά τόξα. Επίσης, μπορεί να χρησιμο-
ποιήσει παγίδες και διάφορους μηχανισμούς για crowd-control. Οι πό-
ροι της είναι δύο: το Hatred, το οποίο τροφοδοτεί όλα τα επιθετικά της
skills, ενώ το Discipline αποτελεί πηγή για τα crowd control και
situational skills της. Αντίστοιχα με το Βάρβαρο, ως skills έχει Hatred
generators και Hatred spenders. Φονικότατη κλάση, η οποία, με συγκε-
κριμένους συνδυασμούς runes, μπορεί να ρίχνει μέχρι και ρουκέτες σε
κάθε άτυχο εχθρό που θα βρεθεί μπροστά της.
Monk (Mnk):
Ο holy warrior της ομάδας, με τη βαριά ρωσική προφο-
ρά και το μούσι, παρ’ ότι σε όλα τα άλλα μοιάζει με μοναχό shaolin.
Στον τρόπο παιχνιδιού του μοιάζει με ένα υβρίδιο του paladin και της
assassin από το Diablo 2. Χρησιμοποιεί mantras τα οποία δίνουν buffs
στον ίδιο και στο party του, όπως οι αύρες του paladin, ενώ η επιθετική
του ικανότητα μεγιστοποιείται όσο πετυχαίνει σωστούς συνδυασμούς
επιθετικών combos. Τα combos είναι πολύ καλύτερα σχεδιασμένα απ’
ό,τι ήταν αυτά της Assassin στο D2. Χρησιμοποιεί ως πόρο το Spirit, το
οποίο, σε αντίθεση με το Fury του Βάρβαρου, δεν μειώνεται όσο δεν
βρίσκεται στη μάχη. Ο Μonk είναι από τους χαρακτήρες που, ενώ είναι
ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ (ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΜΑΣ)
Αυτό το σημείο μου θύμισε λίγο Arcane Sanctuary.
Από το Tristram είσαι; Καμία σχέση με τον Wirt
the Peg-legged boy;
Barbarian και Fury resource
Demon Hunter και Hatred/Discipline resource