Page 99 - PCM272

Basic HTML Version

R
eview
99
PC Master
Τέλος, δεν θέλω να παραλείψω να τονί-
σω και αρκετά glitches και tearing φαινό-
μενα που παρατήρησα, ενώ δεν ήταν λί-
γες οι φορές που χαρακτήρες της ομάδας
μου «κολλούσαν» σε στενούς διαδρόμους,
με αποτέλεσμα το υπόλοιπο team να μέ-
νει ξεκομμένο. Όπως καταλαβαίνετε σε
ένα παιχνίδι τακτικής όπως το Confronta-
tion, αυτό μόνο σε φθηνούς θανάτους
μπορούσε να οδηγήσει...
ΔΕΝ ΘΑ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ
ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΑΣ...
Εκεί όμως που το Confrontation έχει τα
μεγαλύτερα προβλήματα είναι στον τεχνι-
κό τομέα. Μην παρασυρθείτε από τα
screenshots που κυκλοφορούν στο Διαδί-
κτυο, καθώς είμαι σίγουρος ότι τα έχουν
επεξεργαστεί μέσω Photoshop μέχρι την
τελευταία τους λεπτομέρεια. Και το ανα-
φέρω αυτό για τον απλούστατο λόγο ότι
τα γραφικά του παιχνιδιού απλά δεν βλέ-
πονται!
Ποτέ δεν ήμουν υπέρμαχος των καλο-
γυαλισμένων γραφικών και των χολιγου-
ντιανών video games υπερπαραγωγών (σε
βάρος του gameplay βέβαια), αλλά στη συ-
γκεκριμένη περίπτωση έφτασα στα όριά
μου ο άνθρωπος! Χοντροκομμένα, χωρίς
ίχνος λεπτομέρειας, ανέμπνευστα και φτω-
χά, άδειοι και επαναλαμβανόμενοι χώροι...
και μάλλον λίγα γράφω. Τα blurring effects
που έχουν προσθέσει οι δημιουργοί για να
εξομαλύνουν την κατάσταση δεν σώζουν
την παρτίδα ούτε στο ελάχιστο. Δεν θα
ήταν υπερβολή να πω πως η γραφική απει-
κόνιση του Confrontation καταφέρνει να
είναι χειρότερη ακόμη και από 3D browser
games που έχουν κατακλύσει το Διαδίκτυο
τα τελευταία χρόνια.
Στον ηχητικό τομέα τα πράγματα δεν εί-
ναι καλύτερα. Τα voiceovers κρίνονται κά-
τω του μετρίου και οι κραυγές των χαρα-
κτήρων σας αλλά και των εχθρών σας κατά
τη διάρκεια των μαχών είναι μάλλον ενο-
χλητικές. Η μουσική που θα σας συνοδεύει
στο παιχνίδι είναι αρκετά υποτονική και μο-
νότονη, αν και σε ορισμένα –τυχαία– ση-
μεία μετατρέπεται σε μία χορωδιακή παν-
δαισία που έχει, όσο να 'ναι, λίγο περισσό-
τερο ενδιαφέρον.
ΜΙΑ ΧΑΜΕΝΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Όταν άρχισα να ασχολούμαι με το Con-
frontation, ήμουν προβληματισμένος με τη
βαθμολογία που θα έβαζα. Ξεκινώντας το
παιχνίδι ενθουσιάστηκα με τον εξαιρετικά
στρατηγικό τομέα των μαχών. Δεν μπορού-
σα να παραβλέψω τον μέτριο (τουλάχι-
στον!) τεχνικό τομέα, αλλά το gameplay με
είχε συνεπάρει. Είχα εθιστεί, δεν μπορώ να
το κρύψω. Τελικά το ίδιο το παιχνίδι με δι-
ευκόλυνε στην απόφασή μου μερικές ώρες
αργότερα: από τη στιγμή που μετά από 6-7
ώρες εξαιρετικού –κατά τα άλλα– game-
play είχα κουραστεί και πλέον δεν υπήρχε
κάτι που να διατηρήσει το ενδιαφέρον μου
να προχωρήσω, είναι φανερό ότι το παιχνί-
δι είχε αποτύχει.
Τα Cyanide Studios βασιζόμενα σε μία
low budget παραγωγή προσπάθησαν να
φέρουν έναν –σχετικά– άγνωστο κόσμο
στις οθόνες των υπολογιστών μας. Δυστυ-
χώς δεν τα κατάφεραν. Οι όποιες καλές
ιδέες χάθηκαν μέσα στην επανάληψη και
την υποτονικότητα. Ένας σεναριακός
αχταρμάς, που ουσιαστικά αποτελεί μία
λογική του «βάζω όσο πιο πολύ από τον
κόσμο του Aarklash μπορώ σε ένα τσουκά-
λι και προσπαθώ να το μαγειρέψω», μάλ-
λον έδωσε ένα ανάλατο αποτέλεσμα. Ο
μέτριος τεχνικός τομέας είναι απλά η τα-
φόπλακα στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
Η μοναδική φωτεινή αχτίδα για κάποια
–ίσως– καλύτερη συνέχεια είναι το ανεπα-
νάληπτο στρατηγικό κομμάτι του παιχνιδι-
ού, που θυμίζει παλαιότερες θρυλικές επο-
χές. Και εκεί όμως, όσο καλό κι αν είναι αυ-
τό, επέρχεται ο κορεσμός. Ο μαγευτικός
και σκοτεινός κόσμος του Aarklash είχε μία
μοναδική ευκαιρία να αποκτήσει νέους
οπαδούς αλλά και να θυμίσει γεγονότα και
καταστάσεις σε όσους τον γνωρίζαμε
ήδη... και δυστυχώς η ευκαιρία αυτή πήγε
χαμένη!
Οι όποιες καλές
ιδέες χάθηκαν μέσα
στην επανάληψη και
την υποτονικότητα.
58
%
ΘΕΤΙΚΑ-ΑΡΝΗΤΙΚΑ
n
Είδος:
Tactical RPG
n
Έκδοση:
PC
n
Ανάπτυξη:
Cyanide Studios
n
Διάθεση:
Steam
n
Επίσημο Web site:
http://www.confrontation-thegame.com
n
Τιμή:
39,99
n
Ελάχιστες
απαιτήσεις:
Windows XP/Vista/7, AMD/Intel Dual Core 2,0GHz, 2GB RAM, ATi Radeon HD 2600 XT/nVidia GeForce 7900 GTX ή καλύτερη, 4GB στο σκληρό δίσκο
n
Multiplayer:
Ναι
n
Επιρροές:
Το ομώνυμο παιχνίδι με μνιατούρες
n
Εναλλακτική πρόταση:
Dawn of War II, Icewind Dale 1 & 2, Baldur's Gate 1 & 2
• Υπέροχες τακτικές μάχες
• Απλό αλλά στρατηγικά βαθύ κτίσιμο
χαρακτήρων
• Πολύ (μα πάρα πολύ!) μέτριος
τεχνικός τομέας
• Ανούσιο σενάριο ενός κατά τα άλλα
πολύ πλούσιου κόσμου
• Το παιχνίδι καταντά σύντομα
κουραστικό
Μέσα από το codex θα μάθετε αρκετά πραγμα-
τάκια για τον κόσμο του Aarklash.
Κάθε video game που βασίζεται σε παιχνίδι με
μινιατούρες έχει και τον army painter του!
Φοβερή η οθόνη που εμφανίζεται πριν κάθε αποστολή, δε νομίζετε; ΜΑ ΜΟΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ;