Page 140 - PC Master τ. 284

H
παρούσα στήλη παραδοσιακά
ασχολείται με τα δικαιώματα
που έχουμε ως χρήστες. Ένα
από αυτά είναι το δικαίωμά μας
σε Διαδίκτυο με ουσιαστικό και
υψηλού επιπέδου περιεχόμενο. Όμως, σε
ένα διαδραστικό μέσο όπως το Internet,
τα πράγματα δουλεύουν αμφίδρομα και
μάλλον είναι η ώρα της αυτοκριτικής. Σας
θυμίζουν κάτι οι παρακάτω δραστηριότη-
τες;
Συνεχής μανιοκαταθλιπτική ανανέωση
του status μας σε ιστοσελίδες κοινωνικής
δικτύωσης και γνωριμιών; Σωρηδόν ανέ-
βασμα και σχολιασμός τραγουδιών και ει-
κόνων; Ανούσιες συζητήσεις με ατέρμονο
σχολιασμό επί άλλων σχολίων και διεξοδι-
κό «σκάλισμα» φωτογραφιών διαφόρων
ατόμων στο facebook; Πολύωρο «χάζεμα»
κάθε είδους αλλοπρόσαλλων «βιντεα-
κίων»; Ακόρεστη κατανάλωση μαζικών e-
mails και μηχανική προώθησή τους σε άλ-
λους; Ανελέητο κατέβασμα παιχνιδιών,
ταινιών, σειρών, «ροζ» υλικού και μουσι-
κής; Τελικά, μόνο αυτό είναι το Internet;
Μία πασαρέλα, μία κλειδαρότρυπα, ένα
γραφείο συνοικεσίων και το «κέρας της
Αμάλθειας» για πειρατικό υλικό;
Υπάρχει μία φράση που αποδίδεται στο
δημιουργό της πασίγνωστης Wikipedia,
Jimmy Wales, ο οποίος υπερηφανεύεται
ότι: «We help the Internet not suck» – σε
ελεύθερη απόδοση: «Βοηθάμε το Διαδί-
κτυο να μην είναι βλακεία». Και είναι αλή-
θεια ότι ο κ. Wales έχει βάλει το δικό του
λιθαράκι στη δημιουργία ενός καλύτερου
κυβερνοχώρου: παρά τις εγγενείς αδυνα-
μίες της, η Wikipedia είναι ένας σημαντι-
κός πυλώνας της ανθρώπινης γνώσης και
κυρίως της ελεύθερης διάχυσης αυτής.
Με άλλα λόγια, είναι ένα «καλό πράγμα»,
αφού βοηθά το Ίντερνετ να επιτελεί το
ρόλο του ως εκπαιδευτικού εργαλείου. Εί-
ναι επωφελές να τη συμβουλευόμαστε,
χωρίς φυσικά να την προσεγγίζουμε ως
αλάνθαστο θέσφατο, και –αν μπορούμε–
καλό είναι να τη βελτιώνουμε με την προ-
σωπική μας συνεισφορά. Το ίδιο ακριβώς
μπορούμε να κάνουμε και με το Διαδίκτυο
γενικά!
Όταν συζητώ για το Διαδίκτυο, συχνά
λέω την εξής «βαθυστόχαστη» ατάκα:
«
Όποιο χόμπι, όποια ασχολία και να έχει
κανείς, υπάρχει πάντα κάποιος εκεί έξω
στο Ίντερνετ, που το έχει αναγάγει σε
επιστήμη». Δοκιμάστε το. Είτε πρόκειται
για απλά πράγματα, όπως η συλλογή
γραμματοσήμων και η δημιουργία ενυ-
δρείου, είτε για την καλυτέρευση κάποιας
δεξιότητας, κάποια παράξενη κατασκευή
και γενικά την επίλυση μίας απορίας οποι-
ασδήποτε φύσης, υπάρχει συνεχώς ένα
άτομο που έχει εμβαθύνει εντυπωσιακά
σε κάθε αντικείμενο.
Όμως, για να φτάσει κάποιος σε αυτή
Το Διαδίκτυο είναι στις μέρες μας ένα αυτονόητο αγαθό ευρείας κατανάλωσης. Είναι όμως
στο επίπεδο που πρέπει; Εμείς κάνουμε την καλύτερη δυνατή χρήση αυτής της σημαντικής
ανακάλυψης; Για τις απαντήσεις ας κοιτάξουμε μέσα μας κι ας συνειδητοποιήσουμε ότι
έχουμε τη δύναμη να καλυτερεύσουμε αυτό το πολύμορφο μέσο, βελτιώνοντας την
ενασχόληση μαζί του.
του Τάσου «Omen» Κεχαγιά
PC Master
140
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΠΟΙΟΤΙΚΟΤΕΡΟ
ΙΝΤΕΡΝΕΤ!
(
ΑΣ ΤΟ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΜΑΖΙ)
Πάμε να αλλάξουμε μαζί το περιεχόμενο του
Ίντερνετ!
Αλίμονό μας, αν όλα ξεκινούν και τελειώνουν
εδώ…