Page 20 - PC Master τ. 284

Ε
χουμε δει κατά καιρούς διάφορα
trends, μόδες και κύματα στην ιστορία
της gaming κουλτούρας και βιομηχα-
νίας. Στα μέσα του 1990 είχαμε την άνθιση
των adventure games, στα τέλη της δεκαε-
τίας είχαμε ένα κύμα shooters, που έδωσε
τη σκυτάλη στα MMORPGs. Το trend που
φαίνεται να ενοποιεί τα περισσότερα κύμα-
τα είναι το μοντέλο των multiplayer παιχνι-
διών κάθε είδους, που αργότερα μεταλλά-
χτηκε σε αυτό που αποκαλούμε e-sport.
Είναι αυτό ένα μοντέλο που θα γίνεται
συνέχεια μεγαλύτερο ή απλώς είναι ένα
trend που σε λίγο καιρό θα θυμόμαστε με
νοσταλγία; Μόνο ο χρόνος μπορεί να απα-
ντήσει σε αυτήν την ερώτηση, αλλά οι
πληροφορίες που έχουμε από τη βιομηχα-
νία δείχνουν ότι τα ηλεκτρονικά σπορ είναι
εδώ για να μείνουν. Δεν αναφέρομαι σε λε-
γόμενα ή δηλώσεις CEOs εταιρειών ή γνω-
στών γκουρού του χώρου, γιατί όλοι ξέρου-
με πόσο αερολόγοι μπορεί να είναι (κοιτάξ-
τε, για παράδειγμα, πόσο έχετε διαβάσει
από αυτό το άρθρο, χωρίς να έχω ξεκινήσει
καν το countdown), αλλά στις τάσεις και
τις εξελίξεις έπειτα από συλλογικές αποφά-
σεις της βιομηχανίας. Αυτοί είναι οι πέντε
κύριοι τρόποι που βιώνουμε την gaming
καθημερινότητά μας λόγω της άνθισης των
e-sports, αν και δυστυχώς μερικοί από αυ-
τούς είναι... δίκοπα μαχαίρια.
5
ΜΕΓΑΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ
ΣΤΑ Ε-SPORTS
Δεν είναι μυστικό ότι παλιοί, γερασμένοι
τίτλοι προσπαθούν να γίνουν επίκαιροι βά-
ζοντας καινούργια καλούδια στη συνταγή
της επιτυχίας που δούλεψε κάποτε. Έτσι
όμως καταλήξαμε να αποξενωθούμε από
αυτούς, γιατί φτάσαμε να παίζουμε ένα συ-
νονθύλευμα shooter-adventure-RPGs με
ολίγη από RTS σε παιχνίδια που παλιότερα
ήταν καθαρόαιμα shoot ‘em up.
Αναγνωρίζοντας τη σύγχυση που προκα-
λούσε αυτό στους παίκτες, οι περισσότεροι
κατασκευαστές κινούνται στα e-sports, που
όχι μόνο δεν πειράζουν το ύφος και το
gameplay του τίτλου, αλλά μάλιστα το εμ-
βαθύνουν και το ισορροπούν, ξεπερνώντας
το «στεγνό» leaderboard και multiplayer
που κατέληγε σε αδιέξοδο.
Οι καινούργιοι τίτλοι, όπως το Call of
Duty: Black Οps 2, φροντίζουν να έχουν κά-
ποιου είδους υποδομή ώστε να μπορέσουν
να μπουν στο κλαμπ των e-sports, δίνοντας
έτσι τη δυνατότητα να μας δώσουν περισ-
σότερο περιεχόμενο και αφορμή για ενα-
σχόληση με αυτούς.
4
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
ΣΤΙΣ ΚΟΝΣΟΛΕΣ
Ναι, γνωρίζω ότι το περιοδικό που κρατά-
τε στα χέρια σας λέγεται «PC Μaster», αλλά
πόσες φορές έχετε διαβάσει σε κριτική την
ατάκα «το τάδε πράγμα θυμίζει κονσόλα»;
Έχουμε φτάσει σε μία εποχή που κάθε αλ-
λαγή μίας πλατφόρμας παιχνιδιών έχει άμε-
σο αντίκτυπο σε όλους μας.
Πέραν τούτου, μια και το θέμα της στή-
λης είναι τα e-sports, ουσιαστικά μιλάμε
για ένα μεγαλύτερο κοινό, καθώς, όπως
ανακοίνωσε η Sony, στο PS4 θα υπάρχει η
υποδομή για να stream-άρονται παιχνίδια
κατευθείαν από την κονσόλα της. Δεν είναι
καθόλου απίθανο σε μερικά χρόνια να
υπάρχουν global servers για τα αγαπημένα
μας παιχνίδια, φέρνοντας αντιμέτωπα στο
ίδιο ματς το πληκτρολόγιό μας με ένα
gamepad!
3
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ
ΓΙΑ Ε-SPORT
Πέρα από το League of Legends που κά-
ποιοι αναφέρουν λες και δεν υπάρχουν άλ-
λα e-sports στον κόσμο, παιχνίδια όπως το
Trackmania, το Counter-Strike και το
StarCraft είναι φτιαγμένα καθαρά για την
του Γιώργου «Teh Zok» Ζώκα
με τους οποίους τα e-sports άλλαξαν
τη βιομηχανία παιχνιδιών
5
ΤρOΠΟΙ
PC Master
20
Μερικά events γίνονται στο στομάχι του Optimus Prime.
Το Heart of the Swarm ήρθε για να μας ξαναζε-
στάνει στο competitive StarCraft 2.