Page 18 - PC Master τ. 286

Ω
ς παίκτη StarCraft 2 και League of
Legends τίποτα δεν με κάνει να πάω
άκρη άκρη στην καρέκλα μου, την
καρδιά μου να αρχίσει να τρέχει και τα μά-
τια μου να ανοίξουν διάπλατα από το να
βλέπω κορεατικές ομάδες να διασταυρώ-
νουν τα ξίφη τους ή τα siege tanks τους σε
κάποιο stream. Οι καινοτόμοι, γεμάτες φα-
ντασία και άρτιες σε εκτέλεση, στρατηγικές
τους μαζί με την επιμονή τους και τη σιδε-
ρένια πειθαρχία που έχουν κάτω από ακραί-
ες συνθήκες, όπως τα events με δεκάδες ή
εκατοντάδες χιλιάδες μάτια πάνω τους, εί-
ναι απλά αξιοθαύμαστες. Μάλιστα το να
αποκαλέσεις κάποιον που ασχολείται με
eSport «Κορεάτη» είναι ένα από τα καλύτε-
ρα κομπλιμέντα που μπορείς να κάνεις.
Η Ασία έχει βγάλει τους μεγαλύτερους
παίκτες και είναι υπεύθυνη σε έναν μεγάλο
βαθμό για τα e-sports που απολαμβάνουμε
παγκοσμίως. Τα πράγματα όμως δεν ήταν
πάντα ευνοϊκά και ίσως αξίζει να ρίξουμε
μία ματιά στο τι έγινε σωστά, αν θέλουμε
να δούμε τον ηλεκτρονικό αθλητισμό να
ανθίζει και στη χώρα μας.
WHAT HAPPENS IN ASIA STAYS
IN ASIA
Η ανατολική και νοτιοανατολική Ασία,
όπως η Νότια Κορέα, είναι το θερμοκήπιο
των μεγάλων παικτών που έχουν περάσει
και συνεχίζουν να περνάνε στην ιστορία
των e-sports. Τα e-sports είναι πλέον τόσο
ριζωμένα στην κουλτούρα των Ασιατών,
που οποιοιδήποτε έξω από την Ασία, ακόμα
και οι Αμερικανοί που είναι εξαιρετικοί παί-
κτες, αποκαλούνται foreigners (ξένοι). Ξέ-
χνα για μία στιγμή τα ζεστά εκατομμυριάκια
που έχουν κερδίσει οι Ιάπωνες Taipei
Assassins από το League of Legends και τα
$ 365.000 του Jang «MC» Min Chul στο
StarCraft 2 και πάμε στους μέσους e-ath-
letes της Ασίας. Τι είναι αυτό που τους κά-
νει τόσο καλούς;
Κατ’ αρχάς η έλλειψη, λόγω νόμου,
gaming consoles ίσως είναι ένας παράγο-
ντας. Ίσως σας φαίνεται περίεργο, αλλά η
Κίνα και άλλες χώρες έχουν να δουν κον-
σόλα... 15 χρόνια! Το κοντινότερο μέρος
που μπορούν οι εν λόγω κάτοικοι να αγο-
ράσουν μία, είναι τη Σιγκαπούρη και ακόμα
και αν αγοράσουν την κονσόλα, δεν παρέ-
χεται τεχνική υποστήριξη στη γλώσσα τους.
Ναι μεν υπάρχουν hardcore παίκτες που
παίζουν και ανταγωνιστικά κάποια παιχνί-
δια, αλλά οι περισσότεροι τη βγάζουν σε
κάποιο PC Baang (περίπου σαν τα internet
cafés που έχουμε στην Ελλάδα, αλλά πιο
οργανωμένα και μεγαλύτερα). Ακόμα και
σε χώρες που οι κονσόλες ήταν και είναι
νόμιμες, το κόστος εισαγωγής ήταν αρκετά
υψηλό ή οι ταχύτητες Ιnternet σε ιδιώτες
δεν ήταν κατάλληλες για να υποστηρίξουν
το ατομικό training. Για τους παραπάνω λό-
γους το PC κέρδισε τη μεγαλύτερη μερίδα
κόσμου και λόγω των συναθροίσεων στα
Baangs μεγάλωσε το community και δέθη-
καν περισσότερο οι παίκτες.
Τα οικονομικά επίσης είναι ένα θέμα. Ο
μέσος Κινέζος βγάζει το χρόνο τον πενιχρό
μισθό $ 6000 (περίπου όσα βγάζει ο μέσος
Έλληνας –τυχαίο; Δεν νομίζω), κάτι που
σημαίνει ότι δύσκολα θα αγοράσει παιχνίδι
σε full τιμή, εκτός από τα multiplayer
games που είναι αναγκασμένος αν θέλει να
παίξει. Με την άνοδο των παιχνιδιών free-
to-play όπως το League of Legends, όλο
και περισσότεροι έχουν πρόσβαση για να
δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στα ηλε-
κτρονικά sports.
Συνολικά τα παραπάνω έδωσαν στους
Ασιάτες τα εξής: α) κοινή πλατφόρμα δια-
γωνισμού – PC είτε για τα παιχνίδια αλλά
και το streaming (GOM TV) β) δεμένο
community μέσα από τα PC Baangs γ) και-
νούργιες θέσεις εργασίας σε έναν ανερχό-
μενο κλάδο. Τα καλά νέα είναι ότι στην
ανατολική και στη νοτιοανατολική Ασία η
οικονομία είναι υπό ανάπτυξη και τα e-
sports μεγαλώνουν μαζί με την υπόλοιπη
αγορά σε θεμέλια που τέθηκαν ακόμα και
μία δεκαετία παλιότερα.
PROS ARE PROS
Σε τέτοιες συνθήκες είναι πολύ δύσκολο
να αφοσιωθεί ένα άτομο στον ηλεκτρονικό
ή σε οποιοδήποτε είδος αθλητισμού. Αυτό
που ήταν απαραίτητο και σταδιακά δημι-
ουργήθηκε ήταν οι υποδομές. Υπήρχε πά-
ντα ένας σεβαστός αριθμός από πρωταθλή-
ματα αλλά χρειάζονταν και άλλα πράγματα
τα οποία ήρθαν σιγά σιγά: υποστήριξη από
Του Γιώργου «Teh Zok» Ζώκα
Μαθαίνοντας από τους τυχερούς-άτυχους των e-sports
ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΟΙ ΚΟΡΕΑΤΕΣ
PC
Master
18
Ο «Χρυσός» Jang «MC» Min Chul επί το έργο.