Page 27 - Τουριστική Αγορά τ. 251

Π
ερισσότεροι από 78
εκατ. επιβάτες μετακι-
νήθηκαν το πρώτο εν-
νεάμηνο του 2012 με τις εταιρεί-
ες του Ομίλου Lufthansa (άνοδος
του συντελεστή πληρότητας του
Ομίλου σε ποσοστό 79,3%). Οι
εταιρείες του Ομίλου Lufthansa
συνεχίζουν να παρουσιάζουν αύ-
ξηση της επιβατικής κίνησης:
από τον Ιανουάριο μέχρι τον Σε-
πτέμβριο του 2012, οι εταιρείες
Lufthansa German Airlines,
Swiss και Austrian Airlines μετέ-
φεραν συνολικά 78,8 εκατ. επι-
βάτες, καταγράφοντας αύξηση
3,5%
συγκριτικά με το προηγού-
μενο έτος. Η χωρητικότητα αυ-
ξήθηκε κατά 1,8% και οι πωλή-
σεις σημείωσαν άνοδο ύψους
3,3%.
Αντίστοιχα, ο συντελεστής
πληρότητας στις εταιρείες του
Ομίλου αυξήθηκε κατά 1,2 ποσο-
στιαίες μονάδες, αγγίζοντας το
79,3%.
Από το σύνολο των επιβατών
που ταξίδεψαν με τις αεροπορι-
κές εταιρείες του Ομίλου, το με-
ρίδιο της Lufthansa German
Airlines ανέρχεται σε συνολικά
57,2
εκατομμύρια επιβάτες, γε-
γονός που σημαίνει ότι 3,6% πε-
ρισσότεροι επιβάτες επέλεξαν
να ταξιδέψουν με τη Lufthansa
κατά τη διάρκεια των πρώτων
εννέα μηνών του 2012 σε σύγκρι-
ση με την αντίστοιχη περσινή πε-
ρίοδο. Η μεγαλύτερη αύξηση
της επιβατικής κίνησης σημειώ-
θηκε σε προορισμούς της Μέ-
σης Ανατολής, της Αφρικής και
της Ευρώπης, ενώ η επιβατική
κίνηση προς Ασία/Ειρηνικό και
Αμερική κυμάνθηκε στα ίδια επί-
πεδα με πέρυσι. Το πρώτο εννε-
άμηνο του 2012, η Swiss διακίνη-
σε περίπου 12,9 εκατομμύρια
επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση
κατά 3,9% συγκριτικά με την
αντίστοιχη περίοδο του 2011. Η
Austrian Airlines άγγιξε τους 8,8
εκατομμύρια επιβάτες, 2,1 % πε-
ρισσότερους από την αντίστοιχη
περσινή περίοδο.
Μείωση 8,9% κατέγραψε η
Lufthansa Cargo για το πρώτο
εννεάμηνο του έτους. Στο διά-
στημα αυτό διακινήθηκαν συνολι-
κά 1,3 εκατομμύρια τόνοι εμπο-
ρευμάτων και αλληλογραφίας.
Παρ’ όλα αυτά, χάρη στην αυ-
στηρή διαχείριση της χωρητικό-
τητας, η Lufthansa Cargo κατά-
φερε να αξιοποιήσει το 69% της
χωρητικότητας των αεροσκα-
φών.
Αύξηση της επιβατικής κίνησης στον Όμιλο Lufthansa
Περί τουρισμού
Ο κ. Harro-Julius Petersen, επικε-
φαλής των Lufthansa, Austrian
Airlines, Brussels Airlines και
SWISS στην Αθήνα