Page 73 - Τουριστική Αγορά τ. 251

73
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ
Ο
ι συνεδρίες αυτές είναι
αφιερωμένες στην παροχή
γνώσης και ενημέρωσης για
την ενίσχυση της διορατικό-
τητας των επαγγελματιών,
με στόχο την καλύτερη υπο-
στήριξη και ανάπτυξη της αγοράς των συνα-
ντήσεων από τους επιχειρηματίες και επαγ-
γελματίες του κλάδου, ώστε να κάνουν τις
πιο σωστές επιλογές για το επόμενο επιχει-
ρηματικό έτος.
Ο Graeme Barnett, διευθυντής της Reed
Exhibitions για τις εκδηλώσεις της EIBTM,
σχολίασε: «Η σημασία της ανάπτυξης των
γνώσεων σε μία περίοδο ύφεσης, και αυτό
είναι γνωστό, είναι η γνώση των εργαζομέ-
νων και των στελεχών, καθώς και οι δεξιότη-
τες που τους προσφέρει η γνώση και οι οποί-
ες αποτελούν το πιο πολύτιμο περιουσιακό
στοιχείο για κάθε επιχείρηση και προϋπόθε-
ση για επιτυχία. Η EIBTM έχει ένα παγκό-
σμιας κλάσης εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το
οποίο στοχεύει και προσφέρει ενημέρωση
για όλα και σε όλα τα επίπεδα αυτής της
αγοράς. Παρέχει το κατάλληλο περιβάλλον
και δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες
να διαμορφώσουν εμπεριστατωμένες από-
ψεις, να μοιραστούν γνώσεις και εμπειρίες,
ώστε να μπορούν να αξιολογήσουν για το
μέλλον. Όλο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
στοχεύει στο να εμπνεύσει τους συμμετέχο-
ντες, ενώ οι παρουσιάσεις γίνονται από ειδι-
κούς και έμπειρους σχολιαστές, οι οποίοι συ-
γκαταλέγονται ανάμεσα στους καλύτερους
στον κόσμο και αποβλέπουν στο να βοηθή-
σουν στην ανάπτυξη της δραστηριότητας των
συναντήσεων και της κοινότητας».
Μερικές από τις σημαντικότερες συνε-
δρίες που θα πραγματοποιηθούν στην
EIBTM είναι οι εξής:
EIBTM 2012 ΟΙ ΤΑΣΕΙΣ
Τάσεις της αγοράς AMEX – Το Outlook
για το 2013
IBTM Global Research
MPI: Οι συναντήσεις του μέλλοντος –
Προχωρώντας γρήγορα στο 2030
Συνάντηση Κορυφής για την Κίνα
Οι συνεδρίες αυτές αποτελούν μέρος της
γνώσης της βιομηχανίας συναντήσεων. Πε-
ρισσότερες πληροφορίες στο
com/βιομηχανία.
Η EIBTM 2012 διοργανώνεται στις 27-29
Νοεμβρίου, στη Fira Gran Via της Βαρκελώ-
νης, ενώ το Φόρουμ EIBTM
θα πραγματοποιη-
θεί στις 26 Νοεμβρίου στη Fira Montjuic, στο
κέντρο της Βαρκελώνης. Η EIBTM 2013 θα
πραγματοποιηθεί στις 19-21 Νοεμβρίου στο
Fira Gran Via της Βαρκελώνης. Η EIBTM
συνδέεται με Xing, το Twitter και το
Facebook. Η Μαργαρίτα Μανούσου, αρχισυ-
ντάκτρια του περιοδικού «Τουριστική Αγορά»
και διευθύντρια έκδοσης του οδηγού
MEETINGREECE, θα συμμετέχει στην έκ-
θεση ΕΙΒΤΜ με την έκδοση
MEETINGREECE 2012-13 στο περίπτερο
του ΕΟΤ με τη HAPCO, ενώ το περιοδικό
«
Τουριστική Αγορά» διοργανώνει και φέτος
ομάδα φιλοξενούμενων επισκεπτών «Hosted
Buyers MEETINGREECE Group». Στην
ομάδα μετέχουν κορυφαίες ελληνικές εται-
ρείες από το χώρο των διοργανωτών συνε-
δρίων και εκδηλώσεων.
Η γνώση είναι
επιχειρηματική δύναμη
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΒΤΜ 2012
Η EIBTM (www.eibtm.com), η κορυφαία διεθνής
εκδήλωση για τις συναντήσεις, πρόκειται να φιλοξενήσει
στη φετινή διοργάνωση πάνω από 22 συνεδρίες
έρευνας και ενημέρωσης για την αγορά των συνεδρίων.